UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY JA PURO TEKSTIILIHUOLTO OY VAHVISTAVAT YHTEISTYÖTÄÄN

Julkaistu 17.6.2019

Keravalla ja Kotkassa toimiva Uudenmaan Sairaalapesula Oy (USP) ja Turussa toimiva Puro Tekstiilihuolto Oy (Puro) vahvistavat yhteistyötään. Yhtiöiden pääomistajat solmivat aiesopimuksen, joka tähtää yhtiöiden toimintojen yhdistämiseen yhdeksi yhtiöksi. Molemmat yhtiöt tuottavat palveluitaan ensisijaisesti omistajilleen.
USP:n pääomistaja HUS-kuntayhtymä ja Puron pääomistaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat päättäneet käynnistää yhteistyön siten, että Puron tuotantokapasiteettia voidaan hyödyntää kattamaan USP:n lisäkapasiteetin tarvetta. Järjestely mahdollistaa nykyisten tilojen ja laitteiden tehokkaan käytön ilman kummankaan osapuolen lisäinvestointeja. Samalla yhteistyön käynnistäminen mahdollistaa palvelukonseptin kehittämiseen ja tehostamiseen liittyvän työn aloittamisen. Järjestelyllä pystytään tehokkaasti turvaamaan palveluiden saatavuus myös poikkeustilanteissa.

Ensimmäisessä vaiheessa HUS ja USP tulevat Puro Tekstiilihuolto Oy:n osakkaiksi. Tällöin HUS voi ostaa tiettyjä nyt USP:lta hankkimiaan pesulapalveluja suoraan Puro Tekstiilihuolto Oy:ltä. Järjestelyllä mahdollistetaan myös yhtiöiden välinen yhteistyö esimerkiksi prosessien kehittämistoiminnoissa.
Yhtiöiden laadun ja kilpailukyvyn varmistamiseksi on jatkossa perusteltua selvittää myös eteneminen yhä suurempiin kokonaisuuksiin. Yhtiöiden mahdolliseen tulevaisuuden yhdistymiseen liittyen on päädytty tekemään aiesopimus. Aiesopimuksen mukainen selvitystyö käynnistetään heti ja valmistelun jälkeen mahdollinen päätöksenteko tehdään yhtiöiden omistajien käyttämien toimintamallien mukaisesti.