Vaativan tekstiilihuollon asiantuntija

Tekstiilihuollon suunnannäyttäjä

Olemme erikoistuneet vaativaan tekstiilihuoltoon, josta meillä on vuosikymmenten kokemus. Toimintamme perustuu ajatukseen, että asiakas tilaa ja käyttää – siinä kaikki vaivattomuudessaan.

Yhteistyömme asiakkaan kanssa alkaa tarpeiden määrittelyllä. Yhdessä löydämme parhaat ratkaisut ja valitsemme juuri sopivan prosessin ja palvelun sekä nimeämme asiakkaalle yhteyshenkilön, jonka kautta päivittäiset asiat hoituvat sujuvasti. Tarvittaessa neuvomme tekstiilivalinnoissa ja kustannustehokkaiden toimintatapojen luomisessa.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy on HUS-kuntayhtymän, Kymsoten, Keusoten, Helsingin, Espoon, Järvenpään, Keravan, Hyvinkään ja Loviisan kaupunkien sekä Mäntsälän ja Sipoon kuntien omistama tekstiilihuoltoyhtiö.  

Puhdasta vastuullisesti

Ympäristöohjelmamme tavoitteena on energian, veden ja kemikaalien käytön tehokkuuden parantaminen sekä jätteiden määrän vähentäminen. Ympäristömyönteisyyttämme lisää oikean pesu- ja huoltoprosessin valitseminen eri tekstiileille.

Kehitämme tuotteita, palveluja ja toimintoja vähemmän ympäristöä kuormittaviksi yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Huomioimme ympäristön esimerkiksi tekstiilien valinnassa ja kuljetusten suunnittelussa.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n laatu- ja ympäristöpolitiikka

Päämäärämme on olla vaativan tekstiilihuollon johtava edelläkävijä. Palvelussamme otamme huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Ydintehtävämme on tuottaa asiakkaiden tarvitsemat tekstiilihuollon ratkaisut vastuullisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Korkealaatuisen palvelun ohella parannamme jatkuvasti ympäristönsuojelullisia toimintatapojamme. Täytämme toimintaamme koskevien lakien ja asetuksien vaatimukset. Integroitu laatu- ja ympäristöjärjestelmämme edellyttää yhtiömme toiminnallisten ja ympäristötavoitteiden jatkuvaa seurantaa.

Edistämme ja ylläpidämme henkilökuntamme osaamista koulutuksella. Tavoitteenamme on, että kaikki tunnistavat työnsä laatu-, hygienia- ja ympäristövaikutukset ja kykenevät toimimaan ympäristövastuullisella tavalla.

Noudatamme ympäristöohjelmaamme, jonka tavoitteena on energian ja veden käytön tehokkuuden parantaminen sekä palo- ja henkilöturvallisuuden parantaminen. Lisäksi jätteiden määrän vähentämiseen kiinnitämme huomiota päivittäisessä toiminnassamme.

Kehitämme tuotteitamme, palvelujamme ja toimintojamme yhteistyössä asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme sekä muiden sidosryhmiemme kanssa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu standardin ISO 14001 ja mikrobiologisen puhtauden hallintajärjestelmästandardin SFS-EN 14065 vaatimusten mukaan. Lisäksi noudatamme mm. seuraavien standardien vaatimuksia leikkaustekstiileissä: SFS-EN ISO 13485, SFS-EN ISO 11607, SFS-EN 13795, SFS-EN ISO 17665.